Slide 1

Drive the World with INNOVATIVE

and VARIOUS Solutions

ขับเคลื่อนโลกด้วยนวัตกรรม..

บริการ Managed Cloud โดย Samart Infonet

ระบบจัดการเครือข่าย อีเมล และความปลอดภัย..

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ให้องค์กรของคุณ..

อัพเดทข่าวสาร ความเคลื่อนไหวขององค์กร..

G.SHDSL บริการบนโครงข่าย IP/MPLS

เพื่อการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบส่วนองค์กร (Dedicated Circuit) ที่มีความต้องการ การรับและส่งข้อมูลไป-กลับในความเร็วที่เท่ากัน

MPLS Service

โปรโตคอลใหม่ที่ IETF ได้กำหนดขึ้นมาสำหรับการทำงานรับส่งข้อมูลของสวิตช์เราเตอร์ ที่มีการกำหนดเส้นทางไว้ให้ไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้น

Mail security

เนื่องจากปัจจุบันมี Virus ชนิดใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การป้องกันVirus เพียงชั้นเดียวอาจจะ ไม่ได้รับความปลอดภัยที่เพียงพอ ดังนั้นทางบริษัทเราจึงได้จัดหาการป้องกันเพิ่มอีกหนึ่งชั้น รวมเป็นระบบป้องกันถึงสองชั้น

URL Filtering Service

URL filtering Service เป็นบริการบล็อก เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการให้บล็อก เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้ใช้ internet เฉพาะที่ต้องการเท่านั้น พนักงานในบริษัทของลูกค้าจะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกได้

บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด

99/7 หมู่ 4 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (เฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคล) E-mail: [email protected].
ฝ่ายเทคนิค (Technical Support) E-mail: [email protected]