Slide 1

Drive the World with INNOVATIVE

and VARIOUS Solutions

ขับเคลื่อนโลกด้วยนวัตกรรม..

สินค้าและบริการ


Mail Security Service

เนื่องจากปัจจุบันมีไวรัส (Virus) ชนิดใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การป้องกันไวรัสเพียงชั้นเดียวอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยที่เพียงพอ ดังนั้นทางบริษัทเราจึงได้จัดหาการป้องกันเพิ่มอีกหนึ่งชั้น รวมเป็นระบบป้องกันถึงสองชั้น (Multi-Layer) ซึ่งมอบความปลอดภัยให้กับบริษัทของท่านเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยระบบป้องกันไวรัสใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานั้นสามารถป้องกันทั้ง ไวรัส (Virus), สแปมเมล์ (Spam mail) รวมถึง พิชชิ่งเมล์ (Phishing mail) เพียงเมล์ที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาที่ระบบของผู้รับ

ไวรัส (Virus) คือ อะไร?

เป็นรูปแบบหนึ่งของซอฟแวร์ส่วนมากจะแทรกตัวมากับอีเมล์ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่ได้รับ รวมถึงระบบของผู้ที่ได้รับ

สแปมเมล์ (Spam Mail) คือ อะไร?

เป็นเมล์ขยะ (Junk Mail) ส่วนมากจะเป็นพวกอีเมล์โฆษณา ซึ่งมักจะส่งมาเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ส่งได้มีมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีรายได้ที่สูงเพราะเป็นการโฆษณา

พิชชิ่งเมล์ (Phishing Mail) คืออะไร?

เป็นอีเมล์หลอกหลวง ส่งโดยพิชเชอร์ (Phisher) ซึ่งจุดประสงค์ของเมล์นั้นคือ เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ได้รับเมล์ เช่น พิชชิ่งเมล์ที่ส่งมาอาจจะมีหน้าตาเหมือนกับเมล์ที่ส่งมาจากธนาคาร ให้เรากรอกรหัส หรือข้อมูลลับต่าง ๆ ลงไป

ขั้นตอนการป้องกันโดยสังเขป

ระบบของเราทำหน้าที่เป็นเหมือนป้อมยามของบ้านท่าน ซึ่งอีเมล (E-mail) ทุกฉบับที่เข้ามานั้นจะต้องผ่านระบบของสามารถอินโฟเนตก่อนเพื่อที่จะตรวจเช็ค และดักจับไวรัสที่แทรกตัวมากับอีเมล์ ซึ่งระบบป้องกันของเราประกอบด้วยกันถึงสองชั้น ทำให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นว่า จะไม่มีไวรัส, สแปมเมล์ และพิชชิ่งเมล์ เข้ามาในเมล์บ็อก (Mail Box) ของท่าน

ในกรณีที่ไม่พบไวรัสใด ๆ ก็ระบบของเราก็จะปล่อยให้อีเมล์ฉบับนั้นผ่านเข้าไปที่ระบบของท่าน

มัลติเลเยอร์ (Multi-Layer) ดีอย่างไร?

  • มีการกรองและตรวจจับไวรัสถึงสองชั้น ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
  • โดยปกติในกรณีที่มีไวรัสใหม่เข้ามาที่ระบบยังไม่รู้จัก ระบบป้องกันไวรัสจะปล่อยอีเมล์นั้นหลุดไปยังระบบของผู้รับ ซึ่งระบบที่เพิ่มขึ้นใหม่มีการกักเก็บอีเมล์ที่น่าสงสัยว่าอาจจะมีไวรัสชนิดใหม่แทรกอยู่ ทำให้ปลอดภัยต่อไวรัสชนิดใหม่ ๆ ที่ระบบเรายังไม่รู้จัก
  • ระบบใหม่มีความแม่นยำโดยอาศัย ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะและชนิดต่าง ๆ ของ สแปมเมล์ และพิชชิ่งเมล์ระบบใหม่นั้น เป็นระบบมัลติเลเยอร์ โดยชั้นแรกจะดูจากประวัติของผู้ส่งก่อน (Reputation Filter) ถ้ามีประวัติที่น่าสงสัยจะถือว่าเป็น สแปมเมล์ หรือพิชชิ่งเมล์จะลบทิ้งทันที ในกรณีที่ประวัติไม่น่าสงสัยก็จะมาสู่ชั้นที่สองซึ่งระบบจะตรวจเนื้อหาข้างในอีเมล์ว่าเป็นสแปมเมล์ หรือพิชชิ่งเมล์ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ระบบป้องกันไวรัสก็จะปล่อยให้อีเมล์ไปสู่ระบบของผู้รับ

หากไม่มีระบบป้องกันมัลติเลเยอร์ อาจทำให้เกิดความเสียหายดังนี้

  • ระบบของท่านอาจจะรวน หรือถึงกับเสียหาย
  • ข้อมูลบางอย่างอาจสูญหาย หรือเปิดไม่ได้
  • ค่าใช้จ่ายแฝงที่เพิ่มมากขึ้น เช่น เปลืองอินเทอร์เน็ตแบนด์วิธ, ค่าใช้จ่ายการขยายเมล์บ็อก (Mail Box)

การลงทุนครั้งนี้ ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งทำให้ทุกปัญหานั้นหมดไป บริษัทของท่านจะมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น และทำให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด