Slide 1

Drive the World with INNOVATIVE

and VARIOUS Solutions

ขับเคลื่อนโลกด้วยนวัตกรรม..

สินค้าและบริการ


Business Access

FTTx Service

การให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงขนาด 10 Mbps ถึง 10 Gbps เป็นเทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูล ผ่านโครงข่ายใยแก้ว Fiber Optic มีเสถียรภาพในการรับ-ส่งข้อมูลสูง เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณแสงผ่านโครงข่ายใยแก้ว จึงมีการสูญเสียสัญญาณ (Loss) น้อยกว่าการรับ-ส่งข้อมูลที่เป็นไฟฟ้าผ่านสายทองแดงในระบบเก่า (ADSL) จึงมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่ดีกว่าอีกทั้งยังสามารถเพิ่มความเร็วได้ในระดับ 100-1,000 Mbps ได้

G.SHDSL Service

เทคโนโลยี G.SHDSL คือ มาตรฐานที่รวมส่วนที่ดีที่สุดของเทคโนโลยี SDSL (Symmetrical Digital Subscriber Line) เป็นบริการบนโครงข่าย IP/MPLS ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบส่วนองค์กร (Dedicated Circuit) ที่มีความต้องการการรับและส่งข้อมูลไป-กลับในความเร็วที่เท่ากัน (Symmetrical) สามารถใช้การเชื่อมต่อได้ทั้งแบบจุดต่อจุด (Point to Point) และแบบจุดต่อหลายจุด (Point to Multipoint) เปิดโอกาสให้องค์กรกำหนดขนาดของแบนด์วิธได้ตามที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ความเร็วตั้งแต่ 128Kbps.-4Mbps. ด้วยอัตราการรับ-ส่งข้อมูลคงที่ตลอดในระดับ 98% (Bandwidth Guarantee)

รายละเอียดเพิ่มเติม


MPLS Service

MPLS หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า Multi Protocol Label Switching เป็นโปรโตคอลใหม่ที่ IETF ได้กำหนดขึ้นมาสำหรับการทำงานรับส่งข้อมูลของสวิตช์เราเตอร์ ที่มีการกำหนดเส้นทางไว้ให้ไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้น โดยเน้นให้การสวิตช์ข้อมูลไปในเส้นทางที่กำหนดไว้ได้เร็วกว่า เปรียบเสมือนการใส่รหัสไปรษณีย์ไว้บนจดหมาย เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leased Line Service

บริการอินเทอร์เน็ต Leased Line เป็นบริการอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง ผ่านวงจรคู่สายเช่า จะเชื่อมโยงระหว่างองค์กรท่านกับอินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยตรง เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรหรือบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่ต้องการความรวดเร็ว ในการรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยการให้บริการ Leased Line ของ สามารถอินโฟเนต ให้บริการเริ่มต้นที่ความเร็ว 256Kbps. สามารถรองรับ ความต้องการขององค์กรท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม


Gigabit Internet Service

Gigabit Internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ทภายในอาคารความเร็วสูงถึง1 Gbps เชื่อมต่อกับ LAN ขององค์กรไปยังสาขาต่าง ๆ หรือบริษัทคู่ค้าอื่น ๆ ขององค์กร สามารถจัดลำดับความสำคัญได้ ตามความต้องการของธุรกิจ (QoS) และยังรับส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยง Internet ด้วยเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ที่มีความมั่นคงต่อสภาวะแวดล้อมที่สูงกว่าสายทองแดง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Co-Location service , Dedication Server service

บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์(Co-Location) สำหรับลูกค้าที่มีเซิร์ฟเวอร์เอง แต่ไม่มีพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์ หรือไม่พร้อมในการลงทุนวางเครือข่ายเอง รวมถึงบริการให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ต้องการลงทุนจัดซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์(Dedication Server)

รายละเอียดเพิ่มเติม


Business Solution

SAFE Cloud Service

บริการ Managed Cloud ที่มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัย ปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว หลากหลายรูปแบบ รองรับปริมาณงานที่เติบโตไร้ขีดจำกัดขององค์กร พร้อมบริการอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Mail Security Service

เนื่องจากปัจจุบันมีไวรัส (Virus) ชนิดใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การป้องกันไวรัสเพียงชั้นเดียวอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยที่เพียงพอ ดังนั้นทางบริษัทเราจึงได้จัดหาการป้องกันเพิ่มอีกหนึ่งชั้น รวมเป็นระบบป้องกันถึงสองชั้น (Multi-Layer) ซึ่งมอบความปลอดภัยให้กับบริษัทของท่านเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยระบบป้องกันไวรัสใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานั้นสามารถป้องกันทั้ง ไวรัส (Virus), สแปมเมล์ (Spam mail) รวมถึง พิชชิ่งเมล์ (Phishing mail) เพียงเมล์ที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาที่ระบบของผู้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติม


URL filtering Service

URL filtering Service เป็นบริการบล็อก เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการให้บล็อก เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้ใช้ internet เฉพาะที่ต้องการเท่านั้น พนักงานในบริษัทของลูกค้าจะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกได้ ทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น เพราะพนักงานจะไม่เสียเวลาไปกับการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงาน จึงทำงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยควบคุมการใช้งาน internet ภายในองค์กรให้ไม่เปลืองแบนด์วิธอินเทอร์เน็ตไปกับการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่จำเป็น

รายละเอียดเพิ่มเติม