Slide 1

Drive the World with INNOVATIVE

and VARIOUS Solutions

ขับเคลื่อนโลกด้วยนวัตกรรม..

สินค้าและบริการ


Co-Location service , Dedication Server service

บริการรับฝากวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์(Co-Location) สำหรับลูกค้าที่มีเซิร์ฟเวอร์เอง แต่ไม่มีพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์ หรือไม่พร้อมในการลงทุนวางเครือข่ายเอง รวมถึงบริการให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ต้องการลงทุนจัดซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Dedication Server)

คุณสมบัติทั่วไปของบริการ Co-Location และ Dedication Server ที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ระบบเน็ตเวิร์ควงจรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  • ระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ
  • ระบบปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบป้องกันอัคคีภัย
  • ระบบรักษาความปลอดภัย
  • มีเจ้าหน้าที่เฉพาะ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับคำปรึกษาและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น